Menu

Czwartek 13.08.2020

liczba odwiedzin: 201435
 • W związku z rozpoczęciem nauki w klasie I, przekazuję informację dotyczącą tzw. wyprawki szkolnej. Lista potrzebnych materiałów oraz podstawowe informacje znajdują się w dokumencie poniżej (link).

  Wyprawka_dla_ucznia_klasy_1.pdf​​​​​​​

  Adam Giemza

  dyrektor szkoły

 • Informuję, iż w zakładce Szkolne informacje / Dokumenty szkolne został umieszczony Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021. Zgodnie z obowiązujacym stanem prawnym, uczniowie klas I-VIII wypożyczają podręczniki z biblioteki szkolnej (ostatni tydzień sierpnia), zeszyty ćwiczeń odbierają w szkole w dniu rozpoczęcia zajęć edukacyjnych. Obowiązkiem rodziców jest zakupienie podręczników i zeszytów ćwiczeń (o ile są wymagane) do religii.

  Rodzice uczniów z oddziału przedszkolnego materiały edukacyjne zakupują w porozumieniu z wychowawcą (Ewelina Krawczyk).

 • Od 25 marca 2020r. w związku z pandemią COVID-19 w naszej szkole organizowane było kształcenie z wykorzystaniem metod i form na odległość. Aby właściwie zorganizować zdalne nauczanie, szkoła za pośrednictwem Organu Prowadzącego przystąpiła do projektu grantowego "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia na odległość". Poniżej szczegółowe informacje.

  Gmina Morąg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” otrzymała 80 000 zł dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.